Freediving

FREE YOUR MIND!

první škola freedivingu v Čechách

AIDA Czech Republic

(18.03.08) www.aida-czech.cz

Provozování freedivingu může být velmi nebezpečné, pokud se provádí bez patřičných vědomostí, především však na vlastní pěst a bez potápěčského partnera či dozoru. Doporučuje se proto všem, členům i nečlenům organizace, aby ve vlastním zájmu znali a dodržovali zásady bezpečnosti při provozování tohoto sportu na volné vodě i v bazénu.

AIDA ČR je občanským sdružením - neziskovou organizací, založenou za účelem organizace freedivingu - volného potápění v ČR. AIDA ČR tvoří a zveřejňuje soubor pravidel a standard pro konání soutěží a jiných akcí, v souladu se standardy mezinárodními.

AIDA ČR poskytuje odbornou pomoc pro potencionální pořadatele soutěží a jiných akcí ve volném potápění. Účast na AIDA soutěžích je umožněna pouze členům.

© 2024 Freediving.cz® | Starší verze webu |