Freediving

FREE YOUR MIND!

první škola freedivingu v Čechách

2015 - Kurzy freedivingu

(21.01.15) Připravili jsme pro vás na první čtvrtletí 2015 kurzy freedivingu, které vám otevřou nové dimenze vašich schopností, naučí Vás dovednosti potřebné k efektivnímu a bezpečnému potápění a ukáží cestu jak trénovat a posouvat své hranice dál, hlouběji a déle! Těšíme se na vás!! Více o kurzech naleznete na http://www.apneaman.cz/cz/news/www..apneaman.cz
© 2024 Freediving.cz® | Starší verze webu |